จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่

jinpao@yahoo.com


จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่

Full Description


บจก. จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่
ผลิตแม่พิมพ์ โมลด์ เขียนแบบไวร์คัตที่อยู่ (ภาษาไทย)

631 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู 12 ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ

Address (English)

631 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate, 12, Phraekasa, Mueang, Samutprakan

Zip code

10280

Tel.

0-2709-3687, 0-2709-3367 Ext. 135

Fax

0-2324-7046