จิน หลง อิลูมิเนชั่น

jiandy@truemail.co.th


จิน หลง อิลูมิเนชั่น

Full Description


บจก. จิน หลง อิลูมิเนชั่น
ผลิต นำเข้าและส่งออกโคมไฟ หลอดไฟ เครื่องไฟฉุกเฉินที่อยู่ (ภาษาไทย)

115/6-8 หมู่ 4 เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Address (English)

115/6-8 Moo 4, Ekkachai Rd., Bangbon, Bangbon, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2894-3237-8

Fax

0-2894-3239

%d bloggers like this: