จิวเต็กเซ้ง (1978)


จิวเต็กเซ้ง (1978)

Full Description


บจก. จิวเต็กเซ้ง (1978)
นำเข้าและจำหน่ายสินค้าเหล็กที่อยู่ (ภาษาไทย)

17-19 เจริญพานิช เจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.

Address (English)

17-19 Charoenphanich, Charoenkrung Rd., Samphanthawong, Samphanthawong, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2233-2316-8, 0-2233-2349

Fax

0-2233-6876, 0-2233-6583

%d bloggers like this: