จี เอฟ เอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์)

hr@gfacorp.com


จี เอฟ เอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์)

Full Description


บจก. จี เอฟ เอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์)
จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่ (ภาษาไทย)

431 ประดู่ 1 เจริญกรุง 107 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

431 Pradu 1, Charoenkrung 107 Rd., Bangkholaem, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2688-7360, 0-2688-7350-1, 0-2688-7396-8

Fax

0-2688-7361-2

%d bloggers like this: