ฉัตรเพชรวัฒนา

perkins@diamond-brothers.com


ฉัตรเพชรวัฒนา

Full Description


บจก. ฉัตรเพชรวัฒนา
จำหน่ายและบริการเครื่องชั่งที่อยู่ (ภาษาไทย)

23/1 เพชรเกษม 36 เพชรเกษม แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กทม.

Address (English)

23/1 Phetchakasem 36, Phetchakasem Rd., Bangchak, Phasicharoen, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2457-0058, 0-2457-4932-6, 0-2868-6688

Fax

0-2868-6600, 0-2457-6664, 0-2457-8871

ฉัตรเพชรวัฒนา

perkins@diamond-brothers.com


ฉัตรเพชรวัฒนา

Full Description


บจก. ฉัตรเพชรวัฒนา
ผลิตและส่งออกกล่องพ่นกำมะหยี่ กล่องเครื่องประดับ กล่องบุหนังเทียม กล่องเบญจรงค์ ถุงกำมะหยี่ที่อยู่ (ภาษาไทย)

23/1 เพชรเกษม 36 เพชรเกษม แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กทม.

Address (English)

23/1 Phetchakasem 36, Phetchakasem Rd., Bangchak, Phasicharoen, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2457-0058, 0-2457-4932-6, 0-2868-6688

Fax

0-2868-6600, 0-2457-6664, 0-2457-8871

%d bloggers like this: