ชาญบุญชัย คอร์ปอเรชั่น

apcthailandnet@gmail.com


ชาญบุญชัย คอร์ปอเรชั่น

Full Description


บจก. ชาญบุญชัย คอร์ปอเรชั่น
บริการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมและจำหน่าย Air Chiller, Air Coolที่อยู่ (ภาษาไทย)

50 วิภาวดี-รังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

50 Viphavadi-Rangsit Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2276-7124, 0-2276-6658

Fax

0-2277-9050