ชิโยดะ อินทิเกร (ประเทศไทย)

wararat@ci-t.com, murakami@ci-t.com


ชิโยดะ อินทิเกร (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. ชิโยดะ อินทิเกร (ประเทศไทย)
Electronic Insulator or Cover (Insulator) and Components in front or the Monitor (Graphic Screen Printing)ที่อยู่ (ภาษาไทย)

61 หมู่ 2 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

Address (English)

61 Moo 2, Banpho, Bangpa-in, Phranakhonsi-ayutthaya

Zip code

13160

Tel.

0-3535-0707-13

Fax

0-3535-0706

%d bloggers like this: