ช.มหาอาจ

chormahaard@hotmail.com


ช.มหาอาจ

Full Description


บจก. ช.มหาอาจ
ผลิต จำหน่าย สร้าง ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหารที่อยู่ (ภาษาไทย)

302 หมู่ 10 ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง สมุทรปราการ

Address (English)

302 Moo 10, Puchaosamingphrai Rd., Samrong Tai, Phrapradaeng, Samutprakan

Zip code

10130

Tel.

0-2757-6668-70

Fax

0-2757-6671

%d bloggers like this: