ซันชายน์เปเปอร์ทิ้ว

sunshinepapertube@yahoo.com


ซันชายน์เปเปอร์ทิ้ว

Full Description


หจก. ซันชายน์เปเปอร์ทิ้ว
ผลิตและจำหน่ายหลอดและแกนกระดาษที่อยู่ (ภาษาไทย)

30/1 หมู่ 1 บางพลีน้อย-สีล้ง บางนา-ตราด กม.33 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ สมุทรปราการ

Address (English)

30/1 Moo 1, Bangphlinoi-Silong, Bangna-Trad Rd., Km.33, Bangphli-Noi, Bangbo, Samutprakan

Zip code

10560

Tel.

0-2337-6387, 0-2337-6462, 0-2708-6520-2

Fax

0-2708-6523

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: