ซันซุย

apcthailandnet@gmail.com


ซันซุย

Full Description


บจก. ซันซุย
รับจ้างฉีดชิ้นส่วนพลาสติก ชิ้นส่วนรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์



ที่อยู่ (ภาษาไทย)

90 หมู่ 1 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง สมุทรสาคร

Address (English)

90 Moo 1, Bangnamchuet, Mueang, Samutsakhon

Zip code

74000

Tel.

0-2481-3759, 0-3481-2741-3, 0-2451-3238-9, 0-2541-4045-6

Fax

0-2451-4043-4, 0-3481-2065

%d bloggers like this: