ซัม ยูทิลิตี้ส์แมเนจเมนท์

info@sumgroup.co.th


ซัม ยูทิลิตี้ส์แมเนจเมนท์

Full Description


บจก. ซัม ยูทิลิตี้ส์แมเนจเมนท์
ออกแบบและติดตั้งระบบน้ำพุ ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบรดน้ำต้นไม้ ระบบ CCTVที่อยู่ (ภาษาไทย)

1178, 1180 บางนา-ตราด 27 บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

1178, 1180 Bangna-Trad 27, Bangna-Trad Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2744-0708-10

Fax

0-2744-0712

%d bloggers like this: