ซากามิไทย


ซากามิไทย

Full Description


บจก. ซากามิไทย
รับบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกที่อยู่ (ภาษาไทย)

31/3-5 บางนา-ตราด กม.12.5 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ

Address (English)

31/3-5 Bangna-Trad Rd., Km.12.5, Rachathewa, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2317-0011

Fax

0-2316-9969

%d bloggers like this: