ซีพาทส์ อินดัสตรี้


ซีพาทส์ อินดัสตรี้

Full Description


บจก. ซีพาทส์ อินดัสตรี้
รับปั๊มแม่เหล็กขึ้นรูปที่อยู่ (ภาษาไทย)

54/4 หมู่ 8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน นครปฐม

Address (English)

54/4 Moo 8, Om-Yai, Samphran, Nakhonpathom

Zip code

73160

Tel.

0-2811-4800

Fax

0-2811-4808

%d bloggers like this: