ซีโนไทย เปเปอร์


ซีโนไทย เปเปอร์

Full Description


บจก. ซีโนไทย เปเปอร์
ผลิตและจำหน่ายกรวยกระดาษ หลอดกระดาษ และแกนกระดาษที่อยู่ (ภาษาไทย)

62/3 หมู่ 3 ศรทอง สุขาภิบาล 3 (เพชรเกษม 91) ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Address (English)

62/3 Moo 3, Sornthong, Sukhaphibal 3 Rd., Om-Noi, Krathumbaen, Samutsakhon

Zip code

74130

Tel.

0-2420-3867, 0-2420-3876, 0-2811-0166-8

Fax

0-2811-0114

ซีโนไทย เปเปอร์


ซีโนไทย เปเปอร์

Full Description


บจก. ซีโนไทย เปเปอร์
ผลิตและจำหน่ายแกนกระดาษ กรวยกระดาษ หลอดกระดาษที่อยู่ (ภาษาไทย)

62/3 หมู่ 3 ศรทอง สุขาภิบาล 3 (เพชรเกษม 91) ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Address (English)

62/3 Moo 3, Sornthong, Sukhaphibal 3 Rd., Om-Noi, Krathumbaen, Samutsakhon

Zip code

74130

Tel.

0-2420-3867, 0-2420-3876, 0-2811-0166-8

Fax

0-2811-0114

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: