ซี.ซี.อาร์. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย


ซี.ซี.อาร์. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

Full Description


บจก. ซี.ซี.อาร์. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
บริการออกแบบ สร้างและติดตั้งลิฟต์ยกของและเครนในโรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

147/13-14 หมู่ 1 สุขาประชาสรรค์ 2 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี

Address (English)

147/13-14 Moo 1, Sukhaprachasan 2 Rd., Pakkret, Pakkret, Nonthaburi

Zip code

11120

Tel.

0-2584-0554, 0-2582-2711-2

Fax

0-2584-0554