ซี ดับบลิว เอส คอมเมอร์เชียล


ซี ดับบลิว เอส คอมเมอร์เชียล

Full Description


บจก. ซี ดับบลิว เอส คอมเมอร์เชียล
จำหน่ายเครื่องมือกล เครื่องเหล็ก เครื่องมือลม อุปกรณ์ก่อสร้าง ไฟฟ้า ประปาที่อยู่ (ภาษาไทย)

3, 5 ทับสุวรรณ อโศก-ดินแดง แขวง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

3, 5 Thabsuwan, Asoke-Dindaeng Rd., Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2354-1346-9, 0-2641-7440-2

Fax

0-2354-1350, 0-2641-7354

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: