ซี.ที. เทค


ซี.ที. เทค

Full Description


บจก. ซี.ที. เทค
ติดตั้งและซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย สร้างและต่อเติมอาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

36 หมู่ 6 รุ่งแสง บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

36 Moo 6, Rungsaeng, Bangna-Trad Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2399-2895, 0-2383-8871-2

Fax

0-2399-4781

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: