ซี.วาย.บอสส์ ฟู้ด

info@bosswinery.com


ซี.วาย.บอสส์ ฟู้ด

Full Description


บจก. ซี.วาย.บอสส์ ฟู้ด
ผลิตไวน์ผลไม้ที่อยู่ (ภาษาไทย)

542 ลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.

Address (English)

542 Ladya Rd., Khlongsan, Khlongsan, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2861-4528-9, 0-2437-5543

Fax

0-2861-4081

%d bloggers like this: