ซุ่นหมงอิมปอร์ต


ซุ่นหมงอิมปอร์ต

Full Description


หจก. ซุ่นหมงอิมปอร์ต
จำหน่ายเครื่องจักรอาหารขนาดเล็กที่อยู่ (ภาษาไทย)

124/23-24 สะพานเหล็ก เวิ้งนครเกษม 5 บริพัตร แขวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

Address (English)

124/23-24 Voengnakhonkasem 5, Boriphat Rd., Pomprapsattruphai, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2221-9516, 0-2224-8743-4

Fax

0-2224-8743

%d bloggers like this: