ดับบลิว.เค.แอล. อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลายส์

apcthailandnet@gmail.com


ดับบลิว.เค.แอล. อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลายส์

Full Description


บจก. ดับบลิว.เค.แอล. อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลายส์

  • จำหน่ายกระดาษต่อเนื่อง และรับออกแบบฟอร์มต่อเนื่อง
  • จำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

49/51 นวมินทร์ 26 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

49/51 Nawamin 26, Nawamin Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2374-7709

Fax

0-2375-4534

%d bloggers like this: