ดิจิตอล สเกล และ เอ็นจิเนียริ่ง

customerservice@digitalscale.co.th


ดิจิตอล สเกล และ เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


บจก. ดิจิตอล สเกล และ เอ็นจิเนียริ่ง
นำเข้า จำหน่ายและบริการเครื่องชั่งที่อยู่ (ภาษาไทย)

100, 102, 104 เจริญนคร 45 เจริญนคร แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กทม.

Address (English)

100, 102, 104 Charoennakhon 45, Charoennakhon Rd., Banglamphulang, Khlongsan, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2862-5225-7

Fax

0-2862-5353-4

%d bloggers like this: