ดิจิตอล โฟกัส

sales@digitalfocus.co.th, janya@digitalfocus.co.th


ดิจิตอล โฟกัส

Full Description


บจก. ดิจิตอล โฟกัส

  • จำหน่ายเครื่องตรวจโลหะและอาวุธ แบบเดินผ่าน
  • จำหน่ายอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (Presentation) ระบบเสียง, ระบบภาพ
  • จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

2782/4-5 ลาดพร้าว 128/4 ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

2782/4-5 Latphrao 128/4, Latphrao Rd., Khlongchan, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2733-9071-4

Fax

0-2733-9075

%d bloggers like this: