ดีเทอร์มิเนชั่น กรุ๊ป

apcthailandnet@gmail.com


ดีเทอร์มิเนชั่น กรุ๊ป

Full Description


บจก. ดีเทอร์มิเนชั่น กรุ๊ป

  • จำหน่ายปุ๋ยน้ำในพืชไฮโดรโปรนิก
  • จำหน่ายน้ำยาล้างเครื่องอัญมณีสำเร็จรูปและในอุตสาหกรรมเจียระไนอัญมณี
  • ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดี-น้ำเสีย ออกแบบระบบบำบัด ติดตั้งและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

81/96 หมู่ 5 จัดสรรรถไฟ 1 วิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

Address (English)

81/96 Moo 5, Chatsanrotfai 1, Viphavadi-Rangsit Rd., Thungsonghong, Laksi, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2591-1732, 0-2954-8202

Fax

0-2954-6702

%d bloggers like this: