ดูปองท์ (ประเทศไทย)

panklai.kusumaporn@tha.dupont.com


ดูปองท์ (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. ดูปองท์ (ประเทศไทย)

  • นำเข้าผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิวลื่น
  • จำหน่ายฟิล์มพลาสติกสำหรับห่ออาหาร
  • นำเข้าเส้นใยไลคา ใยสังเคราะห์ สำหรับหมอน เม็ดพลาสติก ท่อพรม เส้นใยที่ใช้ผสมในผ้าอ้อม ผ้าเช็ดมือ


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 6-7 วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

87 M Thai Tower, All Seasons Place, 6th-7th Fl., Wireless Rd., Lumphini, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2323-1882

Fax

0-2323-9699

%d bloggers like this: