ตรงกมล

info@trongkamol.com


ตรงกมล

Full Description


บจก. ตรงกมล
จำหน่ายและบริการติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือตัด เครื่องมือวัดที่อยู่ (ภาษาไทย)

9 ลาซาล 75 สุขุมวิท (ลาซาล) แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

9 Lasalle 75, Sukhumvit (Lasalle) Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2361-8889

Fax

0-2361-8915

%d bloggers like this: