ตะวันออก ซินเทค

esco@escoduct.com


ตะวันออก ซินเทค

Full Description


บจก. ตะวันออก ซินเทค

  • ผลิตและจำหน่ายฉนวนยาง และท่อส่งลมชนิดยืดหยุ่นสูง
  • ผลิตโคมไฟประหยัดพลังงานและท่อส่งลม
  • ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบปรับอากาศ โคมไฟประหยัดพลังงาน และท่อส่งลม


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

611 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู 9 A สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ

Address (English)

611 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate, 9 A, Sukhumvit Rd., Phraekasa, Mueang, Samutprakan

Zip code

10280

Tel.

0-2709-3119-20, 0-2709-3147-53

Fax

0-2709-3120

%d bloggers like this: