ถิรไทย

apcthailandnet@gmail.com


ถิรไทย

Full Description


บจก. ถิรไทย
ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

516/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ

Address (English)

516/1 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate, Phraekasa, Mueang, Samutprakan

Zip code

10280

Tel.

0-2323-0817-20, 0-2709-4499

Fax

0-2323-0910, 0-2709-3236

Category (หมวดหมู่)