ทอพเทค


ทอพเทค

Full Description


บจก. ทอพเทค
ออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่ (ภาษาไทย)

209 ประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กทม.

Address (English)

209 Pracharuamjai Rd., Saikongdin-Tai, Khlongsamwa, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2543-7421, 0-2543-7065, 0-2543-7710

Fax

0-2543-7701

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: