ทีอาร์ เทป แอนด์ สติกเกอร์


ทีอาร์ เทป แอนด์ สติกเกอร์

Full Description


บจก. ทีอาร์ เทป แอนด์ สติกเกอร์
ผลิตและจำหน่ายสติกเกอร์ กาวเทป กาวสองหน้า กาวโฟมที่อยู่ (ภาษาไทย)

140/3 เพชรบุรี 8 เพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.

Address (English)

140/3 Phetchaburi 8, Phetchaburi Rd., Thanonphayathai, Ratchathewi, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2612-0680, 0-2612-1527

Fax

0-2612-0033, 0-2612-0044

Category (หมวดหมู่)

ทีอาร์ เทป แอนด์ สติกเกอร์


ทีอาร์ เทป แอนด์ สติกเกอร์

Full Description


บจก. ทีอาร์ เทป แอนด์ สติกเกอร์
ผลิตและจำหน่ายเทปกาว และรับเคลือบกาวที่อยู่ (ภาษาไทย)

140/3 เพชรบุรี 8 เพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.

Address (English)

140/3 Phetchaburi 8, Phetchaburi Rd., Thanonphayathai, Ratchathewi, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2612-0680, 0-2612-1527

Fax

0-2612-0033, 0-2612-0044

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: