ที ดี เอ็กซ์เพรส


ที ดี เอ็กซ์เพรส

Full Description


บจก. ที ดี เอ็กซ์เพรส
บริการด้านรับ-ส่งเอกสาร ภายในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลที่อยู่ (ภาษาไทย)

1895/100 โคลัมเบีย พหลโยธิน (37/1) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

1895/100 Columbia, Phahonyothin 37/1 Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2562-0218-9, 0-2561-5225-7, 0-2561-1568, 0-2579-7198

Fax

0-2561-5228

%d bloggers like this: