ที.ยู.พี. อควา อุตสาหกรรม 45

tup@loxinfo.co.th, trintanat2519@hotmail.com


ที.ยู.พี. อควา อุตสาหกรรม 45

Full Description


บจก. ที.ยู.พี. อควา อุตสาหกรรม 45
ผลิตและจำหน่ายเครื่องเติมอากาศในระบบน้ำเสียที่อยู่ (ภาษาไทย)

99/1-2 หมู่ 9 วงศาโรจน์ สุขาภิบาล 1 แขวงบางแค เขตบางแค กทม.

Address (English)

99/1-2 Moo 9, Wongsaroj, Sukhaphibal 1 Rd., Bangkhae, Bangkhae, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2802-3558

Fax

0-2802-3556, 0-2802-5804

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: