ที.แอล.บี. พลาสติก


ที.แอล.บี. พลาสติก

Full Description


ที.แอล.บี. พลาสติก
ผลิตพลาสติกและแม่พิมพ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

3601/71-72 แฉล้มนิมิตร สุดประเสริฐ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

3601/71-72 Chalaemnimitr, Sudprasert Rd., Bangkhlo, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2291-1215