ธนาพลพลาสติก

ithanapol@hotmail.com


ธนาพลพลาสติก

Full Description


หจก. ธนาพลพลาสติก
ผลิตแม่พิมพ์เป่าพลาสติก แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่อยู่ (ภาษาไทย)

59/24-26 หมู่ 7 บางมดพัฒนา แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.

Address (English)

59/24-26 Moo 7, Bangmotphatthana Rd., Bangmot, Chomthong, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2427-3433, 0-2428-2385

Fax

0-2427-8778

ธนาพลพลาสติก

ithanapol@hotmail.com


ธนาพลพลาสติก

Full Description


หจก. ธนาพลพลาสติก
บริการฉีดพลาสติกที่อยู่ (ภาษาไทย)

59/24-26 หมู่ 7 บางมดพัฒนา แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.

Address (English)

59/24-26 Moo 7, Bangmotphatthana Rd., Bangmot, Chomthong, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2427-3433, 0-2428-2385

Fax

0-2427-8778

%d bloggers like this: