ธนาแมค

info@tanamac.com


ธนาแมค

Full Description


บจก. ธนาแมค
ชำนาญในเครื่องจักรแปรรูปและบรรจุอาหาร/เครื่องดื่มที่อยู่ (ภาษาไทย)

328/2 อาคารออนป้าทาวเวอร์ จรัญสนิทวงศ์ 67 จรัญสนิทวงศ์ แขวง เขตบางพลัด กทม.

Address (English)

328/2 Onpa Tower, Charunsanitwong 67, Charunsanitwong Rd., Bangphlat, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2881-1736-7, 0-2434-4193, 0-2433-9749

Fax

0-2435-1372

%d bloggers like this: