นอร์ตัน อินเตอร์เวลด์


นอร์ตัน อินเตอร์เวลด์

Full Description


บจก. นอร์ตัน อินเตอร์เวลด์
จำหน่ายเครื่องเชื่อมและผลิตภัณฑ์สำหรับการเชื่อม ฟอกโลหะที่อยู่ (ภาษาไทย)

39, 41 อุดมสุข 7 สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

39, 41 Udomsuk 7, Sukhumvit 103 Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2398-6078, 0-2747-6527-8

Fax

0-2399-1789, 0-2747-6240

%d bloggers like this: