นิวตั้น แอสโซซิเอท


นิวตั้น แอสโซซิเอท

Full Description


บจก. นิวตั้น แอสโซซิเอท
จำหน่ายเครื่องทำน้ำแข็ง เกล็ด ยูนิต และนำเข้าเครื่องทำน้ำแข็งสี่เหลี่ยมที่อยู่ (ภาษาไทย)

91/5 หมู่ 3 วัดใหม่ผดุงเขต บางกรวย-จงถนอม ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย นนทบุรี

Address (English)

91/5 Moo 3, Bangkruai, Nonthaburi

Zip code

11130

Tel.

0-2921-4253

Fax

0-2921-4254

%d bloggers like this: