นีมาไทย กรุ๊ป


นีมาไทย กรุ๊ป

Full Description


บจก. นีมาไทย กรุ๊ป
บริการทำความสะอาดสำนักงาน โรงงาน บ้านพักที่อยู่ (ภาษาไทย)

77/775 หมู่ 1 อาคารเวิลด์ ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี

Address (English)

77/775 Moo 1, Tiwanon Rd., Banmai, Pakkret, Nonthaburi

Zip code

11120

Tel.

0-2961-5515

Fax

0-2584-0056, 0-2961-5516

%d bloggers like this: