บางกอกเพ็ชรรัตน์ (1957)


บางกอกเพ็ชรรัตน์ (1957)

Full Description


บจก. บางกอกเพ็ชรรัตน์ (1957)
ผลิตและจำหน่ายสายยางยืดที่อยู่ (ภาษาไทย)

252-260 กรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม.

Address (English)

252-260 Krungkasem Rd., Bangkhunphrom, Phranakhon, Bangkok

Zip code

10200

Tel.

0-2628-5882, 0-2282-8111-3

Fax

0-2280-1701