บางบอนอุตสาหกรรม


บางบอนอุตสาหกรรม

Full Description


บจก. บางบอนอุตสาหกรรม
ผลิตและจำหน่าย OPP Tape ปิดกล่อง, กระดาษกาวใช้น้ำ อุปกรณ์ Packing, PVC Tape, Colth Tape, Masking Tape, Double Size Tape, Scott Tape, สินค้า Clean Roomที่อยู่ (ภาษาไทย)

10, 10/1 เอกชัย 60 เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Address (English)

10, 10/1 Ekachai 60, Ekachai Rd., Bangbon, Bangbon, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2451-0876-7, 0-2899-0686-7

Fax

0-2899-0034, 0-2451-0417

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: