บาร์โค้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล


บาร์โค้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

Full Description


บจก. บาร์โค้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ผลิตบาร์โค้ดฟิล์มมาสเตอร์ พิมพ์งานบาร์โค้ด อุปกรณ์บาร์โค้ดที่อยู่ (ภาษาไทย)

17 เจริญนคร 32/1 เจริญนคร แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กทม.

Address (English)

17 Charoennakhon 32/1, Charoennakhon Rd., Banglamphulang, Khlongsan, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2862-5501

Fax

0-2862-4626-7

%d bloggers like this: