บิลเลี่ยน มิลเลี่ยน เทรดดิ้ง


บิลเลี่ยน มิลเลี่ยน เทรดดิ้ง

Full Description


บจก. บิลเลี่ยน มิลเลี่ยน เทรดดิ้ง
ผลิตและจำหน่ายกระดาษชำระ กระดาษเช็ดมือที่อยู่ (ภาษาไทย)

104 อาคารบิลเลี่ยน มิลเลี่ยน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.

Address (English)

104 Billion Million Bldg., Thungwatdon, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2676-1200, 0-2676-1177, 0-2676-1200-11

Fax

0-2676-1400

%d bloggers like this: