บิสสิเนส ออฟฟิศ เซ็นเตอร์

one.hundred.100@hotmail.com, wirote51@hotmail.com


บิสสิเนส ออฟฟิศ เซ็นเตอร์

Full Description


บจก. บิสสิเนส ออฟฟิศ เซ็นเตอร์
บริการซ่อมเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องพิมพ์ดีด คำนวณเลข พรินเตอร์ คอมพิวเตอร์ แฟกซ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

166/586 พหลโยธิน 52 พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.

Address (English)

166/586 Phaholyothin 52, Phahonyothin Rd., Khlongthanon, Saimai, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2521-3896, 0-2552-7441

Fax

0-2972-8283

%d bloggers like this: