บี.ที.ที.คอนสตรัคชั่น

btt-con@hotmail.com


บี.ที.ที.คอนสตรัคชั่น

Full Description


บจก. บี.ที.ที.คอนสตรัคชั่น
งานเคลือบสีพื้นโรงงาน โรงไฟฟ้า โรงสีข้าว โรงพยาบาล ห้องแล็บ ศูนย์บริการรถยนต์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

59/36 หมู่ 11 บางนา 38 บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

59/36 Moo 11, Bangna 38, Bangna-Trad Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2746-9363, 0-2746-7765

Fax

0-2746-7109

บี.ที.ที.คอนสตรัคชั่น

btt-con@hotmail.com


บี.ที.ที.คอนสตรัคชั่น

Full Description


บจก. บี.ที.ที.คอนสตรัคชั่น
ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สำนักงาน โรงงาน ห้องแล็บ และงานระบบที่อยู่ (ภาษาไทย)

59/36 หมู่ 11 บางนา 38 บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

59/36 Moo 11, Bangna 38, Bangna-Trad Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2746-9363, 0-2746-7765

Fax

0-2746-7109