บี.บี.พี. อิเล็คทริค กรุ๊ป

bbp_electric@hotmail.com


บี.บี.พี. อิเล็คทริค กรุ๊ป

Full Description


บจก. บี.บี.พี. อิเล็คทริค กรุ๊ป
ออกแบบ ประกอบตู้สวิตช์บอร์ด รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

129/356 หมู่ 8 หมู่บ้านฉัตรนคร สุขาภิบาล 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.

Address (English)

129/356 Moo 8, Sukhaphibal 1 Rd., Prawet, Prawet, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2726-8370, 0-2726-8134-5

Fax

0-2726-8374