บี.วี.เอส. เทรดดิ้ง

boonchaibvs@yahoo.com


บี.วี.เอส. เทรดดิ้ง

Full Description


บจก. บี.วี.เอส. เทรดดิ้ง
จำหน่ายเครื่องเย็บกล่องออโต้ และเครื่องจักรผลิตกล่องที่อยู่ (ภาษาไทย)

94/1 หมู่ 2 ต.นาโคก อ.เมือง สมุทรสาคร

Address (English)

94/1 Moo 2, Nakoal, Mueang, Samutsakhon

Zip code

74000

Tel.

0-3470-0288-91

Fax

0-3470-0292

%d bloggers like this: