บี อาร์ เค เอนเทอะไพรซ์

brk.e@hotmail.com


บี อาร์ เค เอนเทอะไพรซ์

Full Description


หจก. บี อาร์ เค เอนเทอะไพรซ์
จำหน่ายเครื่องใช้สำนักงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

219/603 หมู่ 1 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี

Address (English)

219/603 Moo 1, Phimonrat, Bangbuathong, Nonthaburi

Zip code

11110

Tel.

0-2920-8250

Fax

0-2920-8250

%d bloggers like this: