บ้านแพนเอนจิเนียริ่งแอนด์โฮลดิ้ง


บ้านแพนเอนจิเนียริ่งแอนด์โฮลดิ้ง

Full Description


บจก. บ้านแพนเอนจิเนียริ่งแอนด์โฮลดิ้ง
ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่ (ภาษาไทย)

611/277-279 วัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

611/277-279 Wat Chan-Nai, Bangkhlo, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2291-2388, 0-2291-2564

Fax

0-2292-1644

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: