ประจักษ์ แอนด์ ซัน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

pascogroup@hotmail.com, pascogroup@pasco.co.th


ประจักษ์ แอนด์ ซัน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

Full Description


บจก. ประจักษ์ แอนด์ ซัน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

  • จำหน่ายและบริการสายจี้คอนกรีต
  • ตัวแทนจำหน่ายเครื่องยนต์อเนกประสงค์
  • จำหน่ายและบริการซ่อมเครื่องมือก่อสร้าง


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

39 อาคารประจักษ์และบุตร อ่อนนุช 17 แยก 16 อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

39 Prajack and Son Bldg., On-Nut 17 Yak 16, On-Nut Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2300-2905-8, 0-2717-8834-6

Fax

0-2300-2909

%d bloggers like this: