ประภากิจ

pke.pkj@gmail.com


ประภากิจ

Full Description


บจก. ประภากิจ
ตัวแทนจำหน่ายสวิตช์แม่เหล็ก และเบรกเกอร์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1964-1966 บรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

1964-1966 Banthatthong Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2214-1688, 0-2215-2422

Fax

0-2216-6129

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: