ปู้เฮ้า ภัตตาคาร


ปู้เฮ้า ภัตตาคาร

Full Description


ปู้เฮ้า ภัตตาคาร
อาหารไทย จีน สากลที่อยู่ (ภาษาไทย)

88/1-4 ศิริพงษ์ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กทม.

Address (English)

88/1-4 Siriphong Rd., Samranrat, Phranakhon, Bangkok

Zip code

10200

Tel.

0-2226-2590

%d bloggers like this: